Công thức cách tính trọng lượng sắt tôn H U I C Z hộp phi tròn

Công thức cách tính trọng lượng sắt tôn H U I C Z hộp phi tròn

Bản đồ chỉ đường đến cửa hàng tôn cũ tại Hà Nội

Bản đồ chỉ đường đến cửa hàng đồ cũ tại tỉnh Bình Dương

Cách tính trọng lượng sắt tôn cũ

Tìm hiểu thêm: thu mua đồ cũ thanh lý

m(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x 7,85

Trong đó:

m: Trọng lượng

T: Độ dày của tôn

W: Chiều rộng của tôn

L: Chiều dài của tôn

7,85: Là khối lượng riêng của sắt thép (7850kg/m3)

Để tính được 1m2 tôn bằng bao nhiêu kg? thì trước hết mình cần phải xác định được zem tôn ( là độ dày của tôn ).

Mình lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé!

1m2 tôn có độ dày 3 zem thì nặng bao nhiêu?

Theo công thức trên, ta có:

T (độ dày của tôn) = 3 zem = 0,3mm = 0,0003m (vì 1 zem = 0,1mm)

W (chiều rộng của tôn) = 1m = 1.000mm

L (chiều dài của tôn) = 1m = 1.000mm

Áp dụng công thức tính trọng lượng tôn

m(kg) = T(m) x W(m) x L(m) x 7850

= 0,0003 x 1 x 1 x 7850

= 2,355 (kg)

Vậy 1m2 tôn có độ dày 3 zem nặng 2,355 kg

Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật

Trọng lượng thép hộp chữ nhật (kg) = [2 x Độ dày (mm) x {Cạnh 1(mm) +Cạnh 2(mm)} – 4 x Độ dày(mm) x Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm3) x 0.001 x Chiều dài(m).

Công thức tính trọng lượng thép hình hộp

Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x  7.85 x 0.001 x L(m)
Trong đó:

 • T: Độ dày của thép
 • W: Độ rộng của thép
 • L: Chiều dài ống thép
 • A: chiều dài cạnh

Công thức tính trọng lượng cây đặc vuông

Trọng lượng thép đặc vuông(kg) = 0.0007854 x Đường kính ngoài (mm) x Đường kính ngoài (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài (m).

Công thức tính trọng lượng thép tròn đặc

Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x 7.85 x L(m)
Trong đó:

 • L: Chiều dài
 • O.D: Đường kính ngoài

Công thức tính trọng lượng sắt thép ống tròn rỗng

Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x {O.D(mm) – T(mm)} x  7.85 x L(mm)
Trong đó:

 • T: Độ dày ống thép
 • L: Chiều dài ống thép
 • O.D: Đường kính ngoài ống thép

Công thức tính trọng lượng thép tấm

Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm)  x 7.85
Trong đó:

 • T: Độ dày tấm thép
 • W: Độ rộng tấm thép
 • L: Chiều dài tấm thép

Công thức tính trọng lượng thanh la

Trọng lượng thanh la (kg) = 0.001 x Chiều rộng (mm) x Độ dày (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài(m).

5/5 - (1 bình chọn)

Sản Phẩm Liên Quan