Hốt xà bần, rác thải xây dựng

Phá dỡ xác nhà, vận chuyển đổ xà bần ở Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận

no_thumb

Phá dỡ xác nhà, vận chuyển đổ xà bần ở Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận … Đọc Thêm