Thu mua phế liệu sắt thép

Báo giá thu mua phế liệu đầu vào năm 2019. Phế liệu nhựa, sắt thép

Báo giá thu mua phế liệu đầu vào năm 2019. Phế liệu nhựa, sắt thép

Báo giá thu mua phế liệu đầu vào năm 2019. Phế liệu nhựa, sắt thép Dưới đây là báo giá mua và phế liệu nhựa, sắt, thép tham khảo 2019 Sắt Phế Liệu Sắt Đặc 4,000 – 8,000 Đồng / kg Nhôm Phế Liệu Nhôm loại 1 35,000 Đồng / kg Nhôm loại 2 30,000 Đồng / kg Mạt Nhôm 18,000 – 22,000 Đồng / kg Đồng Phế Liệu Đồng Cáp 135,000 Đồng / kg Đồng Đỏ 120,000 Đồng / kg Đồng Vàng 88,000 Đồng / kg Inox Phế … Đọc Thêm