Thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.

Thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tp HCM
Mã thủ tục NDH-277594
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện Bước 1. Tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Xây dựng. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Chi cục Giám định xây dựng tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra văn bản Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.

– Nếu phương án phá dỡ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì ra văn bản trả lại hồ sơ kèm theo văn bản không phê duyệt phương án phá dỡ để chủ đầu tư điều chỉnh lại phương án phá dỡ công trình (nêu lý do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật).

– Nếu phương án phá dỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì ra văn bản Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Xây dựng.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Xây dựng.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 – Quyết định phá dỡ công trình xây dựng. – Tờ trình về việc xin phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng gồm các nội dung sau: + Căn cứ pháp lý. + Tên chủ đầu tư. + Địa điểm. + Quy mô công trình xây dựng. – Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì lập phương án phá dỡ. – Phương án phá dỡ các công trình xây dựng. – Dự toán phá dỡ công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ 02 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
  • Luật 50/2014/QH13
  • Nghị định 46/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 03/2016/TT-BXD
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC – Đối với quyết định phá dỡ:

+ Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng và các công trình phải cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.

+ Chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình quyết định phá dỡ công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Đối với công trình xây dựng cần phá dỡ:

+ Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

+ Công trình nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn nằm trong quy hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng xây dựng.

+ Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận.

+ Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng (xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử – văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này).

+ Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép.

+ Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Đối với phương án phá dỡ:

+ Phương án phá dỡ công trình phải thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang – thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

+ Việc phá dỡ công trình phải do đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Đơn vị phá dỡ công trình phải thực hiện theo phương án phá dỡ đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận. Trước khi phá dỡ, đơn vị phá dỡ phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ công trình lân cận biết.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Sản Phẩm Liên Quan